FW: לחוברות מרכז קהילתי ולפרסומים נוספים - כל הפרסומים להרצאות פרויקט להיות הורה תשע"ו

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום כל ההרצאות לחוברת לפי שלוחות - 2015-2016


 

שלום לכל היקרות,

מצורפים כל הפרסומים של ההרצאות ובקובץ וורד מלל לחוברות מרכז קהילתי לפי השלוחות .

תודה ויום נפלא J

גל

 


בברכה,

 

גל כהן דגן

מתאמת הרשות למניעת סמים ואלכוהול ובטיחות בדרכים ומצילה ישובית

המרכז הקהילתי האזורי

טלפון: 09-8981636 פקס: 09-8948929

דוא"ל: galc@hefer.org.il

 

 

***במידה ואינכם מעוניינים להמשיך ולקבל עדכונים בנושא הרצאות/סדנאות, אנא השיבו במייל "הסר". תודה!

 

 

 

 


image001להיות הורה - הרצאה באביחיללהיות הורה - הרצאה בביס קדםלהיות הורה - הרצאה בגבעת חיים איחודלהיות הורה - הרצאה בהדר-עםלהיות הורה - הרצאה ביד-חנה חומשלהיות הורה - הרצאה במונאשלהיות הורה - הרצאה במעפיל