הזמנה לוותיקי הישוב -הדלקת נרות חנוכה

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסותimage