הודעות הועד המקומי

הודעות הועד המקומי • 3/5/2020 כניסות

1. סקר שערכה הרשות הארצית לכבאות תחנת נתניה ביישוב העלה שיש ריבוי עשבייה החשופה לדליקות במשקים החקלאיים וסביבתם ובמספר חלקות של שטחי ציבור - אנו בועד נטפל בשטחי הציבור שבאחריותנו, ואנו מבקשים מבעלי המשקים לטפל בשטחים הפרטיים, לקראת הקיץ המתקרב. אתכם התודה.

2. לבקשת תושבים אני מזכיר כאן את ימי הנוכחות שלי בבארותיים - שני 8.30 - 16.30, שלישי 12.30 - 16.30, רביעי 8.30 - 12.30, שישי 8.30 - 12.30

עם זאת, בינתיים אינני מלווה את אחד הנכים שליוויתי לפני פרוץ הקורונה, כי הוא בקבוצת סיכון גבוהה ואיש לא נכנס לביתו, ולכן אהיה נוכח בבארותיים גם בבקרים שאינם רשומים כאן, דהיינו - ראשון וחמישי, עד שאתבקש לעזור לו שוב.

בברכה, הדי