חוברת פעילות המרכז הקהילתי האזורי- פברואר 2019

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

פברואר 2019


בברכה, 
דפנה יבנאי פרטוש | צוות משרד

המרכז הקהילתי האזורי
טלפון: 09-8973320  פקס: 09-8948929
דוא"ל: dafna@hefer.org.il