הודעה מאת רמי שדה

הצעות מעסקים מקומיים • כניסות

חברים יקרים

לאור הסערה אנו נאלצים לדחות את המפגש שתוכנן ליום חמישי הקרוב בעניין תיקון 116 בבית העם של מושב עולש.
על המועד החדש תפורסם הודעה מתאימה 

עו"ד רמי שדה