הודעה בעניין פינוי גזם והפסולת הגושית

הודעות הועד המקומי • 3/8/2020 כניסות

לתושבים שלום,

אנו בעיצומה של בעיה בפינוי הפסולת הגושית, בעיה שנוצרה בעקבות אי-עמידה של קבלן הפינוי בהתחייבויות שלקח על עצמו, ולמרות שתאריך הפינוי סוכם בחלופת מיילים ושוב בהחלפת הודעות יומיים לפני המועד - כעת הקבלן מתקשה לגייס משאיות כנדרש. למרות שכעת הקבלן מבטיח שהיום תגיע משאית שתעבוד עד חצות ותפנה את כל הערימות, אנחנו פועלים לגייס קבלנים נוספים שייכנסו מחר ויעבדו ויפנו במקביל. בגלל חג הקורבן לא ניתן היה לעשות זאת עד היום.

למרות האמור כאן, ולמרות הערימות שעדיין ממתינות, פינוי הגזם האמור להתקיים ביום רביעי הקרוב, 5.8.20, יתקיים כמתוכנן.

החברים מתבקשים להוציא את הגזם מאוחר ככל הניתן, יום שלישי אחר הצהרים, כדי לאפשר פינוי הפסולת הגושית לפני שייצא הגזם. בכל מקרה, אם ליד ביתכם עומדת ערימת פסולת גושית שעדיין לא פונתה, אנא הקפידו לערום את הגזם בנפרד וככל האפשר במרחק מה מהפסולת הגושית.

תודה, הדי