דואר ישובים - הודעות לתושבים 9.9.2020

הודעות מהמועצה האזורית • 11/9/2020 כניסות


 

שרית חדד מגיעה לעמק חפר - 22.9.2020 במתחם קדם
הופעה מיוחדת של שרית חדד לתושבי עמק חפר בלבד, מהרו ורכשו כרטיסים, מספר המקומות מוגבל, להלן הפרסום  https://drive.google.com/file/d/1n05MyEUOJ2t6O1lHsZrlLUkfz9ZvU7fH/view?usp=sharing

מצ״ב לינק כניסה לאתר לרכישת כרטיסים, אנא הקפידו על מילוי כל הפרטים ועל כל נוהלי הבריאות ביום המופע:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.minipay.co.il%2Fpages%2Fmain.aspx%3Fv%3D7004340%26fbclid%3DIwAR0unl80Dd8YkX3rN-i-rB19eqt215s9wPn4Mq8C1lf42qe5xNJCQcZVoUk&h=AT2tWR5BzSaHkOJWcmr7Ra4XZSo-x4Za_ssd1mEkPDCl3d1ug_c8PaSlDyZSzJ-fPUsm3nG1qyZKwjtYtiJPyv0b3z64n_7kGuJHNxQDV5XR7hPYaSuFV-Y-l7bmspnfCqif&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2J_xZEE4XePITt-ol5wnLk4StkhVkStPOODByC_0XxKhoXEmCoLifYldH_dg44o91KLfqpAe7oPxair8Ups2hVgDXmSx3U04uPdo1cjoMsIEw6MyLEHaPVTnwATEfmt0k5nggPvKnTfD8Nc3tov84aGRc9CKtXcRrhjEevEgNOZ5Op380t0HBJTbTXWfU

 

מידע ועדכונים בנוגע לנגיף הקורונה באתר המועצה   https://www.hefer.org.il/page_64294