דואר ישובים - הודעות לוועדים המקומיים 7.5.2020

הודעות מהמועצה האזורית • 8/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

בקשה למימוש סיוע לישובים לשעת חירום- משבר הקורונה

קול קורא