חוברת פעילות המרכז הקהילתי-אפריל מאי 2018

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

חוברת פעילות אפריל -מאי 2018


 

בברכה, 
דפנה יבנאי פרטוש | צוות משרד

המרכז הקהילתי האזורי
טלפון: 09-8973320  פקס: 09-8948929
דוא"ל: dafna@hefer.org.il