FW: הכונו.. הכונו.. לקראת הנסיעה לפורטוגל בקיץ!!! מפגש!!!

הודעות מוועדת ותיקי המושב • כניסות

קבצים מצורפים:

alonMK1114Portugal


Subject: הכונו.. הכונו.. לקראת הנסיעה לפורטוגל בקיץ!!! מפגש !!!

 

שלום רב,

 

מצ"ב הזמנה למפגש הכנה באולם עין החורש

 

לקראת הנסיעה לפורטוגל ביוני 2015.

 

מוזמנים!!!

 

סימי בליטי

 

alonMK1114Portugal