: פעילויות חודש פברואר-שפלת חפר

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסותimage006image005