גידור רחבת דשא בית העם

הודעות הועד המקומי • כניסות

תושבים יקרים,
בימים אלה מוקמת גדר סביב דשא בית העם לצורך הפעלת קייטנה בבית העם מתאריך 21.7-8.8 
וזאת לבטיחותם של ילדי הקייטנה 
הגדר תוסר עם סיום הקייטנה