קורס צילום

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות


טלי רפאל

רכזת שלוחת שפלת חפר

טלפון: 09-8981632 פקס: 09-8948929

דוא"ל: talir@hefer.org.il

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


image001צילום 2015