ועדת ביקורת

אודות • 10/6/2014 כניסות


מטרת ועדת ביקורת לוודא תפקוד הועד לפי הוראות הצו, כולל:
- קיום ישיבות סדירות (אחת ל 6 שבועות)
- עריכת פרוטוקולים בהתאם לנהלים
- נוהלי קיום מכרזים
- מינוי עובדים בוועד המקומי
- הגשת תקציב כנדרש
- הגשת דוח כספי, כנדרש
- החזקת רכוש
- קבלת מלוות
- ועוד


נכון ליוני 2014 לא פועלת במושב ועדת ביקורת בשל חוסר היענות מצד התושבים, והנושא נמצא בידי במועצה.