עדכון מחר יקורצף רחוב הפלג הרחוב יישאר פתוח לתנועה סעו בזהיר ...

הודעות סמס • כניסות

עדכון מחר יקורצף רחוב הפלג הרחוב יישאר פתוח לתנועה סעו בזהירות