גיזום עיצים

הודעות מוועדת תרבות • כניסות

תושבים יקרים
בעקבות פניית תושבים רבים 
גיזום עיצים מרוכז לתושבי המושב בחצרות הבתים והמשקים. 
500 שח לעץ בוגר ובעל פוטנציאל קריסה 😱😱
כל המעוניין ניתן לחזור במייל זה עם שם, טלפון, כתובת

חשוב ביותר 
ועד המושב