קווי חפר

הודעות הועד המקומי • 25/2/2020 כניסות

תזכורת חשובה!!
המועצה משיקה החל 3.4.204  את "קווי חפר": מערך הסעות חדש וראשון מסוגו - מיישובי העמק לתחנות הרכבת בחדרה, נתניה ותל אביב.
אנו מקווים כי תעשו בקווים שימוש רב. יש לכך חשיבות גם לגבי עתידם: בחצי השנה הראשונה, הקווים יעמדו לרשותכם ללא עלות. לאחר חצי שנה ייבחנו השימושים בהם על ידי משרד התחבורה. קווים אשר לא יעשה בהם שימוש מספק לא ימשיכו לפעול. שאר הקווים ימשיכו לפעול בתשלום, לפי תעריף משרד התחבורה.
לכל הקווים והפרטים >>https://www.hefer.org.il/page_64046