איסוף גזם - תזכורת

הודעות הועד המקומי • 11/5/2020 כניסות

לתושבים שלום,

ביום רביעי הקרוב, 13.5.20, וביום שלמחרת, יתבצע איסוף גזם. אנא הוציאו מחר את הגזם אל מחוץ לחצר.

אנחנו מזכירים לחברים לעבור על ערימת הגזם טרם שהגיעה המשאית, ולהוציא מתוכה כל שקית ניילון תועה

או פסולת אחרת שאיננה גזם. הקבלן אינו רשאי להכניס למשאית פסולת שאינה גזם ואינו רשאי לפזר אותה.

את הגזם מפנה הקבלן למשק של חקלאי מעולש שביקש אותו לשימושו. אם יש חקלאים בבארותיים שמעוניינים גם

הם לקבל אליהם גזם טחון כזה, אנא פנו אלי בהקדם, ונסדיר הנושא מול הקבלן.