דואר ישובים - הודעות לוועדים מקומיים 26.2.2020

הודעות מהמועצה האזורית • 27/2/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תוכנית פינוי אשפה בחירות 02.03