דיווח למועצה

הודעות הועד המקומי • 18/3/2020 כניסות

על פי הנחיית המועצה כל יישוב צריך להגיש דו״ח יישובי יומי ובו:
מאושפזי בית, 
מצויים בבידוד, 
ותיקים עם בעיות בריאות, מעסיקי עובדים זרים, 
חד הורים או יחדנים, מאושפזים בבית חולים שחלו , 
צרכים מיוחדים, 
בודדים, 
נקלטים חדשים. 
כל מי שעונה על האמור כעת, או, לא עלינו, בימים הבאים, מתבקש לדווח לחברי הועד המקומי:  
שלי אסא או לירן עבו בפרטי
054-2380161
 050-5306132‬
תודה