עבודות סלילה

הודעות הועד המקומי • כניסות

תושבים יקרים,
אנו עושים כמיטב יכולתנו לסיים במהירות את עבודות הסלילה ביישוב. 
שמחים ומודים לסבלנותכם ושיתוף הפעולה.

ביום א ייסגר לחלוטין הנחלים (שלא סלול עדיין) עד הפלג משעה 8 בבוקר ועד 16 אחה״צ 
ביום ב ייסגר לחלוטין רחוב הפלג משעה 8 עד 16 אחהצ
הודעה תצא בנושא תחנות הורדת הילדים בהתאם

בתודה 
ועד מקומי בארותיים