הסעות קדם מחר אין הורדה בתחנה 13 נחלים-מרכז ובתחנה 14 בנחלים ...

הודעות סמס • כניסות

הסעות קדם מחר אין הורדה בתחנה 13 נחלים-מרכז ובתחנה 14 בנחלים במקום תחנה 14 יורידו בפלג קרוב לנחלים