נמצא צרור מפתחות גדול בתבות הדאר . נא לפנות לדליה במזכירות

הודעות סמס • כניסות

נמצא צרור מפתחות גדול בתבות הדאר . נא לפנות לדליה במזכירות