יום חמישי בחוגי שפלת חפר

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות
 

 

 

בברכה, 
מאיה חסיד | מנהלת שלוחת שפלת חפר

המרכז הקהילתי האזורי
טלפון: 09-8801120  פקס: 09-7437130
דוא"ל: mayah@hefer.org.il