קול קורא - הפנינג שבועות מועצתי

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות 

בברכה, 
טלי רפאל | רכזת תרבות שלוחת שפלת חפר

המרכז הקהילתי האזורי
טלפון: 09-9557113  פקס: 09-7437130
דוא"ל: talir@hefer.org.il