עדכון לתושבים בנושא קייטנות קיץ בגנים

הודעות מהמועצה האזורית • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעת מועצה בנושא קייטנות הגנים 6.6