ריסוס נגד עשבים

הודעות הועד המקומי • 27/4/2021 כניסות



שלום רב 

בימים הקרובים יתבצע  ריסוס נגד עשים ברחבי המושב 

לידיעתכם 

--

בברכה, 
גיא שלמוני | מנהל יישוב בארותיים 

077-3227340
דוא"ל: mekomivbeerotaim@gmail.com