בריכת קדם

שרותים לתושבים • כניסות

עדכון לגבי שעות הפעילות ורישום יפורסם טרם פתיחת העונה הבאה