ירי להרחקת ציפורים

דליה מזכירת המושב • כניסות


הח' אסתר דוידוביץ מבקשת להביא  לידיעת התושבים  כי בימים הקרובים ישמעו  במושב קולות ירי מרובה ציד
 שמתבצע עי ציידים בעלי רישיון , בהתאם  להרשאה שניתנה ע"י הרשויות המוסמכות לירות באויר ממרחק בטוח
 כדי להרחיק את ציפורי הדררות מהשטח החקלאי עד מציאת חלופה אחרת .