דרושה עזרה למטפלת

דליה מזכירת המושב • כניסות

דרושה אישה/מטפלת לעזרה בסיעוד אשה מבוגרת
(יש עובדת זרה)
3 פעמים בשבוע שעתיים כל פעם

לפרטים ניתן לפנות לשרה
052-4411300