הודעה מוועדת בטחון - התקנת מצלמות אבטחה

הודעות מוועדת בטחון • 18/3/2020 כניסות

שלום לכל התושבים,
במענה לפניות תושבים מהימים האחרונים ובמסגרת הפרוייקט:

א. במהלך חודש מרץ 2020 תושלם התקנת מערכת מצלמות אבטחה ברחבי המושב.
ב. המצלמות מותקנות במקומות ציבוריים בהם ניתן יהיה לנטר, לצפות ולהקליט פעילות חריגה, חשודה ובעייתית לטובת צמצום אירועים פליליים, ביטחוניים וארועי ונדליזם בישוב.
ג. למען שמירה על צנעת הפרט ומניעת הפגיעה בפרטיות הציבור נקבעו כללי התקנה ושימוש במערכת בהתאם לחוקים והתקנות שנקבעו ע"י ממשלת ישראל.
    כללים אלה יפורסמו בהקדם עם מבצוע המערכת.
ד. יישום הכללים יהיה באחריות הוועד המקומי ובפיקוח ושליטה של ועדת הביטחון.

בברכת בריאות ובטחון,
צוות בטחון בארותיים