תזכורת: בריכת קדם נפתחה! כניסה ללא תשלום לתושבי קדם מהיום עד יום שני.

הודעות סמס • כניסות

תזכורת: בריכת קדם נפתחה! כניסה ללא תשלום לתושבי קדם מהיום עד יום שני.