ביום א ייסגר לחלוטין הנחלים עד הפלג משעה 8 בבוקר ועד 16 אחה״ ...

הודעות סמס • כניסות

ביום א ייסגר לחלוטין הנחלים עד הפלג משעה 8 בבוקר ועד 16 אחה״צ ביום ב ייסגר לחלוטין רחוב הפלג משעה 8 עד 16 אחהצ הודעה תצא בנושא תחנות הורדת הילדים בהתאם