בבקשה בבקשה הפיצו לכולם. ללא תשלום. תודה

הודעות מזכירות האגודה • 22/7/2020 כניסות
 --

בברכה,
אוזן דליה
מזכירות אגו"ש בארותיים

טל'   : 09-8988032
פקס  : 077-3296734