הערב בשעה 19:30 יכבו פנסי הרחוב למשך 15 דקות לצורך הדלקת הנר המושבית. אנא נקטו משנ ...

הודעות סמס • 2/12/2018 כניסות

הערב בשעה 19:30 יכבו פנסי הרחוב למשך 15 דקות לצורך הדלקת הנר המושבית. אנא נקטו משנה זהירות בזמן זה. חג שמח