תזכורת: פינוי גזם, יום ד׳ 10 באפריל 2019

תזכורות לארועים • כניסות