בוקר טוב . עקב תקלה ברשת המים, יסגרו המים היום יום חמישי ה 0 ...

הודעות סמס • כניסות

בוקר טוב . עקב תקלה ברשת המים, יסגרו המים היום יום חמישי ה 08.08 בשעה 08.30 למשך כשעה. ברח' היובלים בקטע שמצומת היובלים נחלים וצפונה עד הכיכר. פרטים נוספים אצל יהודה.