לעדכון התושבים, גם במהלך השבוע הבא לא יהיה הרופא הקבוע. שעות רופאים מחליפים יינתנו בהמשך. שעות האחות ובדיקות דם נשארים כרגיל. המשך נעים

הודעות סמס • כניסות

לעדכון התושבים, גם במהלך השבוע הבא לא יהיה הרופא הקבוע. שעות רופאים מחליפים יינתנו בהמשך. שעות האחות ובדיקות דם נשארים כרגיל. המשך נעים